QUY ĐỊNH VỀ SAO LƯU DỮ LIỆU TẠI THANH TRANG MOBILE

Để công tác tiếp nhận và sửa chữa thiết bị của quý khách hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất, xin quý khách vui lòng lưu ý và thực hiện các quy định sau:

  • Cung cấp cho trung tâm mật khẩu màn hình. Qúy khách cũng có thể gỡ bỏ mật khẩu trước khi giao thiết bị cho chúng tôi.
  • Đăng xuất tất cả các tài khoản riêng tư: Apple iCloud, Samsung Account, MiCloud, Google,…
  • Sao lưu dữ liệu cá nhân trước khi giao máy cho nhân viên Thanh Trang Mobile.
  • Các kĩ thuật viên tại Thanh Trang sẽ hỗ trợ quý khách lưu trữ danh bạ, hình ảnh, video khi tiếp nhận thiết bị sửa chữa. Tuy nhiên, chúng tôi không nhận sao lưu ứng dụng và dữ liệu trên ứng dụng của quý khách hàng.
  • Thời gian lưu trữ dữ liệu của quý khách tại trung tâm: 30 ngày tính từ khi tiếp nhận thiết bị.

PhoneStack thấu hiểu rằng các dữ liệu riêng tư có tầm quan trọng đặc biệt đối với quý khách hàng. Chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ quý khách trong thao tác sao lưu dữ liệu trước khi giao máy. Tuy nhiên, chúng tôi không cung cấp dịch vụ bảo quản dữ liệu khách hàng. PhoneStack không chịu trách nhiệm về việc mất bất cứ dữ liệu trong mọi trường hợp.